מבוא

1. ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
2. "אתר מכירות" או "אתרי מכירות" אחד או שניים מהאתרים: photo-art.co.il ו- best-photos.co.il
3. ה "חברה" סאו סימפל בע"מ, המפעילה ובעלת אתרי המכירות

בהעלאת תמונה באמצעות מנגנון זה שבאתר www.photo-art.co.il אני מסכים לכל הסעיפים הבאים ומתחייב לפעול בהתאם:

1. אינני מעביר זכויות כלשהן על התמונה לחברה, מלבד האישור למכור את הדפסת התמונה במחיר שיקבע ע"י החברה באחד או בשני אתרי המכירות ובלבד שאקבל את התגמולים בעבור התמונה כפי שביקשתי בטופס זה (למטה).
2. אני הבעלים הבלעדי של התמונה והתוכן בשדה תיאור התמונה הינו מקורי ונכתב על ידי. אני מאשר לחברה לשנות את שם התמונה ותיאורה בהתאם לשיקול דעתה. אני משחרר את החברה ונושא על עצמי את האחריות המלאה במקרה של תביעה על הפרת זכויות יוצרים, העתקה או כל הפרה אחרת הקשורה לתכנים אלה – התמונה ותיאורה (מלבד המקרים בהם החברה עדכנה את התכנים הללו).
3. התמונה נושאת את חתימתי והחברה אינה רשאית לטשטש או להוריד את החתימה הנ"ל.
4. התמונה אינה פוגעת ואינה מכילה תוכן שעלול לפגוע בגורם כלשהו. במידה ויתגלה כי גורם כלשהו נפגע עקב העלאת התמונה באתרי המכירות אני לוקח על עצמי את האחריות המלאה על כל המשתמע מכך.
5. במידה וגולש יפנה אלי באופן ישיר (בכדי לחסוך בדמי התיווך או מכל סיבה שהיא אחרת) ויהיה מעוניין לרכוש את התמונה כתוצאה מגלישה באתרי המכירות או מפרסום ברשתות החברתיות ע"י החברה אני מתחייב לעדכן את החברה ולהעביר עליה עמלה בסך 200 ש"ח (לא כולל מע"מ).
6. קובץ המקור ישלח על ידכם לבית הדפוס שיבחר ע"י החברה ועל פי הודעה מן החברה. קובץ המקור לא יועבר לחברה ו/או לרוכש בשום מקרה ובכל מקרה אני משחרר את החברה מאחריות כלשהי בעניין זה.
7. אני מאשר כי ניתן להדפיס את התמונה בגודל של 200 ס"מ באיכות טובה, אלא אם ציינתי אחרת בשדה המתאים בטופס זה (למטה). במידה ולא ניתן יהיה להדפיס את התמונה בגודל זה, אני אשא בכל עלויות ביטול העסקה כפי שאדרש מהחברה.
8. אני משחרר את החברה מאחריות כלשהי במקרה של גניבת התמונה או עשיית שימוש כלשהו ע"י צד שלישי.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית האם לפרסם את התמונה והיכן באתרי המכירות.
10. החברה רשאית לפרסם את תמונותי בליווי קישור לאתר החברה, ברשתות החברתיות השונות בפרט ובמרחבי האינטרנט בכלל.
11. אם מכל סיבה שהיא אחליט להפסיק למכור את התמונה או שאין ברשותי עותק של התמונה בפרופורציות ובגודל המתאים להדפסה כפי שהתחייבתי בסעיף 7, יהיה עלי לעדכן את החברה מיידית באמצעות שליחת מייל ל [email protected], במידה ולא אפעל כך יהיה עלי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהצגת מיצג שווא.

דילוג לתוכן